Voorafbetalingen

Nieuw uniek rekeningnummer voor ondernemingen, zelfstandigen en particulierenDe voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer:

BE61 6792 0022 9117

van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.Wijziging van de gestructureerde mededeling

De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020.

De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling.

Voor ondernemingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

Hoe bereken ik mijn gestructureerde mededeling

 

Betalingsmomenten

Boekjaren per kalenderjaar

 het voorafbetalingsbedrag moet op volgende data op de rekening staan!

 1ekw  Voorafbetalingsmoment 1   10/4/2020
 2ekw  Voorafbetalingsmoment 2  10/7/2020
 3ekw  Voorafbetalingsmoment 3   12/10/2020
 4ekw   Voorafbetalingsmoment 4   opgelet ! 21/12/2020 


Boekjaren te paard (niet per kalenderjaar)

de 4 voorafbetalingsmomenten zijn respectievelijk uiterlijk de tiende dag van

de vierde, zevende en tiende maand van het boekjaar en ten slotte voor de 20 ste van de laatste maand van het boekjaar.

opgelet de vennootschappen met boekjaar te paard na 31/12 met een aanslagjaar 2019 storten nog steeds op de oude rekening.

 

Intresten

Vermeerdering Interest 6.75%

Bonificatie VA1: 9% - VA2: 7.5% - VA3: 6% - VA4: 4.5%

 

Rekentools (met dank aan Practicali)

 - de enige optimale voorafbetaling

 - vermeerdering VA

 

 

 

meer info FOD Financiën Vennootschappen