user_mobilelogo

Index AJ2019 - AJ2020

Van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 is het nieuwe bedrag van de km-vergoeding €0,3653 per kilometer.

KEW Dienstreizen in België : vanaf 1/10/2018 : € 17.06 / dag  (voorwaarden!) - KEW Km vanaf 01/07/2018 : € 0.3573 per km *** Beroepskost : Km vergoeding wagen : 0.15  - Km vergoeding fiets 0.23 *** Revalorisatiecoëfficiënt AJ 19 - 4.47 / AJ 20 - ?***  index KI : AJ 19: 1.7863 - AJ20 :1.8230

 

 

Zomerakkoord vennootschappen.

Verlaging vennootschapsbelasting in 2 fases - inkomstenjaar 2018 en 2020

Basistarieven: resp. 29% + crisbijdrage - 25%  

Nieuw verlaagd tarief KMO : 20% + crisisbijdrage  - 20%

Een van de belangrijke voorwaarde : minimale bezoldiging €45.000 

Index AJ2018

KEW Dienstreizen in België : vanaf 1/9/2017 : € 16.73 (voorwaarden!) - KEW Km vanaf 01/07/2017 : 0.3460 *** Beroepskost : Km vergoeding wagen : 0.15  - Km vergoeding fiets 0.23 *** Revalorisatiecoëfficiënt 4.39 ***  index KI : 1.7491

 

 

Geen BTW-kwartaalvoorschotten meer?

BTW-plichtige kwartaalaangevers :  Vanaf 1 april 2017 moeten er geen BTW-voorschotten betaald worden; enkel het decembervoorschot zal door kwartaalaangevers betaald moeten worden. 

Kleine onderneming

25.000 eur omzet mag u per kalenderjaar realiseren om onder de BTW regeling Kleine onderneming te vallen.

Uren student

Als student mag je 475 uur werken waarbij de sociale bijdragen lager zijn dan die van een gewone werknemer.

               Overzicht

 

Start voorwaarden :

Aanslagjaar 2019 dat verbonden is aan een belastbaar  tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 01/01/2018

 

 
Tarieven Aj. 2019 Aj 2021  
Nieuw BASISTARIEF 29,58% 25%
Nieuw VERLAAGD TARIEF voor KMO * 20,40% 20% * op de eerste € 100.000,00
  incl 2% crisis 0% crisis  
Max voordeel uit verlaagd tarief  
Aj.2019 + Aj.2020 9,18% op eerste € 100.000,00 € 9.180,00
Aj.2021 … 5,00% op eerste € 100.000,00 € 5.000,00

 

Voorwaarden voor verlaagd tarief vanaf Aj 2019 op eerste 100.000 EUR winst:
 

 Aj.

2018 

Aj.

2019 

 
1. de vennootschap moet klein zijn (*) - extra vwd (art. 15, §§ 1‐6 W.Venn)
2. de vennootschap is géén financiële vennootschap x x (art. 215, 3e lid, 1° WIB92)
3. de vennootschap staat niet onder controle van één of meerdere andere  vennootschappen x x (art. 215, 3e lid, 2° WIB92)
4. de minimale bedrijfsleidersbezoldiging (**) 36000 45000 (art. 215, 3e lid, 4° WIB92)
5. de vennootschap is géén beleggingsvennootschap, vastgoed‐vennootschap of OFP x x (art. 215, 3e lid, 6° WIB92)
Winst mag niet meer bedragen dan 322 500 EUR  x geschrapt (art. 215, 2de lid WIB92)
Dividenduitkering is niet hoger dan 13% van het gestort kapitaal  x geschrapt (art. 215, 3e lid, 3° WIB92)
Verlaagd tarief bij voldoening van cumulatieve voorwaarden
(**) bezoldiging lager ? → dan moet de minimale bedrijfsleidersbezoldiging minstens gelijk zijn de  belastbare winst