Start voorwaarden :

Aanslagjaar 2019 dat verbonden is aan een belastbaar  tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 01/01/2018

 

 
Tarieven Aj. 2019 Aj 2021  
Nieuw BASISTARIEF 29,58% 25%
Nieuw VERLAAGD TARIEF voor KMO * 20,40% 20% * op de eerste € 100.000,00
  incl 2% crisis 0% crisis  
Max voordeel uit verlaagd tarief  
Aj.2019 + Aj.2020 9,18% op eerste € 100.000,00 € 9.180,00
Aj.2021 … 5,00% op eerste € 100.000,00 € 5.000,00

 

Voorwaarden voor verlaagd tarief vanaf Aj 2019 op eerste 100.000 EUR winst:
 

 Aj.

2018 

Aj.

2019 

 
1. de vennootschap moet klein zijn (*) - extra vwd (art. 15, §§ 1‐6 W.Venn)
2. de vennootschap is géén financiële vennootschap x x (art. 215, 3e lid, 1° WIB92)
3. de vennootschap staat niet onder controle van één of meerdere andere  vennootschappen x x (art. 215, 3e lid, 2° WIB92)
4. de minimale bedrijfsleidersbezoldiging (**) 36000 45000 (art. 215, 3e lid, 4° WIB92)
5. de vennootschap is géén beleggingsvennootschap, vastgoed‐vennootschap of OFP x x (art. 215, 3e lid, 6° WIB92)
Winst mag niet meer bedragen dan 322 500 EUR  x geschrapt (art. 215, 2de lid WIB92)
Dividenduitkering is niet hoger dan 13% van het gestort kapitaal  x geschrapt (art. 215, 3e lid, 3° WIB92)
Verlaagd tarief bij voldoening van cumulatieve voorwaarden
(**) bezoldiging lager ? → dan moet de minimale bedrijfsleidersbezoldiging minstens gelijk zijn de  belastbare winst