user_mobilelogo

Index AJ2019 - AJ2020

Van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 is het nieuwe bedrag van de km-vergoeding €0,3653 per kilometer.

KEW Dienstreizen in België : vanaf 1/10/2018 : € 17.06 / dag  (voorwaarden!) - KEW Km vanaf 01/07/2018 : € 0.3573 per km *** Beroepskost : Km vergoeding wagen : 0.15  - Km vergoeding fiets 0.23 *** Revalorisatiecoëfficiënt AJ 19 - 4.47 / AJ 20 - ?***  index KI : AJ 19: 1.7863 - AJ20 :1.8230

 

 

Zomerakkoord vennootschappen.

Verlaging vennootschapsbelasting in 2 fases - inkomstenjaar 2018 en 2020

Basistarieven: resp. 29% + crisbijdrage - 25%  

Nieuw verlaagd tarief KMO : 20% + crisisbijdrage  - 20%

Een van de belangrijke voorwaarde : minimale bezoldiging €45.000 

Index AJ2018

KEW Dienstreizen in België : vanaf 1/9/2017 : € 16.73 (voorwaarden!) - KEW Km vanaf 01/07/2017 : 0.3460 *** Beroepskost : Km vergoeding wagen : 0.15  - Km vergoeding fiets 0.23 *** Revalorisatiecoëfficiënt 4.39 ***  index KI : 1.7491

 

 

Geen BTW-kwartaalvoorschotten meer?

BTW-plichtige kwartaalaangevers :  Vanaf 1 april 2017 moeten er geen BTW-voorschotten betaald worden; enkel het decembervoorschot zal door kwartaalaangevers betaald moeten worden. 

Kleine onderneming

25.000 eur omzet mag u per kalenderjaar realiseren om onder de BTW regeling Kleine onderneming te vallen.

Uren student

Als student mag je 475 uur werken waarbij de sociale bijdragen lager zijn dan die van een gewone werknemer.

               Overzicht

 
Fiscale indexen   Aanslagjaar  Aj.2020 Aj.2019 Aj.2018 Aj.2017
  Inkomstenjaar Ink.2019 Ink. 2018 Ink. 2017 Ink. 2016
Revalorisatie   4.47  4,39 4,31
Index KI 1.8230 1,7863 1,7491 1,7153
 
Debet rente RC BL         9,27%
Credit rente RC BL   NBB - kalenderjaar     4,58% 4,73%
Notionele intrestaftrek Gr. Ond.   0,746 0,237 1,131%
Notionele intrestaftrek Kl. Ond.   1,246 0,737 1,631%
      1/5 aangroei!  
niet meer overdraagbaar -   
korte of lange boekjaren : tarief prorata dagen/365 - 
notionele interestaftrek niet combineerbaar met éénmalige investeringsaftrek - 
 Voorafbetalingen   vennootschappen    
Verhoging onvoldoende VA   6,75% 2,25% 1,125%
Bonificaties  boekjr = kalenderjr : vóór 10/4   4,50% 3,00% 1,50%
    vóór 10/7   3,75% 2,50% 1,25%
    vóór 10/10   3,00% 2,00% 1,00%
    vóór 20/12   2,25% 1,50% 0,75%