user_mobilelogo

Index AJ2019 - AJ2020

Van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 is het nieuwe bedrag van de km-vergoeding €0,3653 per kilometer.

KEW Dienstreizen in België : vanaf 1/10/2018 : € 17.06 / dag  (voorwaarden!) - KEW Km vanaf 01/07/2018 : € 0.3573 per km *** Beroepskost : Km vergoeding wagen : 0.15  - Km vergoeding fiets 0.23 *** Revalorisatiecoëfficiënt AJ 19 - 4.47 / AJ 20 - ?***  index KI : AJ 19: 1.7863 - AJ20 :1.8230

 

 

Zomerakkoord vennootschappen.

Verlaging vennootschapsbelasting in 2 fases - inkomstenjaar 2018 en 2020

Basistarieven: resp. 29% + crisbijdrage - 25%  

Nieuw verlaagd tarief KMO : 20% + crisisbijdrage  - 20%

Een van de belangrijke voorwaarde : minimale bezoldiging €45.000 

Index AJ2018

KEW Dienstreizen in België : vanaf 1/9/2017 : € 16.73 (voorwaarden!) - KEW Km vanaf 01/07/2017 : 0.3460 *** Beroepskost : Km vergoeding wagen : 0.15  - Km vergoeding fiets 0.23 *** Revalorisatiecoëfficiënt 4.39 ***  index KI : 1.7491

 

 

Geen BTW-kwartaalvoorschotten meer?

BTW-plichtige kwartaalaangevers :  Vanaf 1 april 2017 moeten er geen BTW-voorschotten betaald worden; enkel het decembervoorschot zal door kwartaalaangevers betaald moeten worden. 

Kleine onderneming

25.000 eur omzet mag u per kalenderjaar realiseren om onder de BTW regeling Kleine onderneming te vallen.

Uren student

Als student mag je 475 uur werken waarbij de sociale bijdragen lager zijn dan die van een gewone werknemer.

               Overzicht

Aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting: 

Aj 2016 - Aj 2017 - Aj 2018 - Aj 2019 

Personenwagens

aftrek% 

Dieselmotoren

CO2-uitstoot/km

Benzinemotoren 

CO2-uitstoot/km

120% (*) 0 gr 0 gr
100% <60 gram <60 gram
90% 61 - 105 gram 61 - 105 gram
80% 106 - 115 gram 106 - 125 gram 
75% 116 - 145 gram 126 - 155 gram 
70% 146 - 170 gram 156 - 180 gram 
60% 171 -195 gram 181 - 205 gram
50% > 195 gram of ongekend > 205 gram of ongekend

 

Aftrekbaarheid in de personenbelasting:

Vanaf aanslagjaar 2019 wordt het % van de aftrekbaarheid van de autokosten zoals in bovenstaande tabel voor de vennootschapsbelasting ook doorgetrokken in de personenbelasting!

Voorheen geldt 75% aftrekbaarheid.

Maar er geldt een overgangsmaatregel voor de personenwagens die aangekocht zijn vóór 01/01/2018 (*):

Hier telt steeds het meest voordelige % met een minimum van 75%.

(*) datum van ondertekening bestelbon of leasingcontract is bepalend!

 

De brandstofkost blijft 75% onveranderd tem aj 2020, zowel in PB als Venn.B.