Vennootschap - winstverdeling

De boekhoudkundige winst na belasting kan u overdragen naar overgedragen winst of een 'reserve' binnen uw vennootschap.

Deze reserve of overgedragen winst kan u uitkeren als dividend onderhevig aan roerende voorheffing aan een tarief van 30% (sinds 01.01.2017).

 

Als u deze reserve eerst laat belasten met 10% liquidatieheffing wordt deze gedefinieerd als een liquidatiereserve.

Het tarief van de roerende voorheffing is dan afhankelijk van moment van uitkering:

0% bij liquidatie (= ontbinding) van de vennootschap,

5% bij uitkering minimum 5 jaar na de aanleg van de liquidatiereserve (totale belastingdruk is dan 13,64%),

20 ! % bij uitkering binnen de 5 jaar na aanleg van de liquidatiereserve.( ! sinds 01.01.2017)