user_mobilelogo

FAQ - Betalingen

Hoe regel ik de betaling van de roerende voorheffing?

 

U betaalt binnen de 15 dagen na datum van toekenning of  betaalbaarstelling van de belaste inkomsten op de volgende rekening :

BE79 6792 0022 1033
PCHQ BE BB


Inningscentrum, sectie Roerende Voorheffing
Koning Albert II-laan 33, bus 42
1030 Brussel

Gebruik de mededeling ! 

 

 

Hoe regel ik de voorafbetalingen van mijn vennootschap?

ENKEL VOOR VENNOOTSCHAPPEN MET BOEKJAAR WELKE GESTART IS VOOR DATUM 1/1/2019 !

Het bedrag van de voorafbetaling van uw vennootschap stort u op rekening 

BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen

met gestructureerde mededeling op basis van uw ondernemingsnummer.

De gestructureerde mededeling kan u zelf laten berekenen via deze link.

Meer vindt u op de site FOD Voorafbetalingen

Hoe regel ik mijn voorafbetaling boekjaar vanaf 01/01/2019 AJ2020

Nieuw uniek rekeningnummer voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren

De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.

Wijziging van de gestructureerde mededeling

De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020.

De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling.

Voor ondernemingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

Hoe bereken ik mijn gestructureerde mededeling

 

lees meer

FAQ - Sjablonen

BTW - Hoe bereken ik de verhouding beroepskilometers ?

 BTW : Verhouding beroepskilometers / totaal aantal kilometers

Aan de hand van volgende tabel kan u uw rittenadministratie opvolgen.

 

Op eenvoudig verzoek kan u deze voorbeelden in excel aanvragen. 

Wij kunnen ook excelsjablonen op maat aanpassen. 

Vennootschap - Hoe kan ik km-vergoeding doorrekenen aan mijn vennootschap?

 

Vennootschap - bedrijfsleider

U wenst een km-vergoeding door te rekenen : u vindt een nuttig voorbeeld hier.

 

Op eenvoudig verzoek kan u deze voorbeelden in excel aanvragen. 

Wij kunnen ook excelsjablonen op maat aanpassen.