user_mobilelogo

Index AJ2019 - AJ2020

Van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 is het nieuwe bedrag van de km-vergoeding €0,3653 per kilometer.

KEW Dienstreizen in België : vanaf 1/10/2018 : € 17.06 / dag  (voorwaarden!) - KEW Km vanaf 01/07/2018 : € 0.3573 per km *** Beroepskost : Km vergoeding wagen : 0.15  - Km vergoeding fiets 0.23 *** Revalorisatiecoëfficiënt AJ 19 - 4.47 / AJ 20 - ?***  index KI : AJ 19: 1.7863 - AJ20 :1.8230

 

 

Zomerakkoord vennootschappen.

Verlaging vennootschapsbelasting in 2 fases - inkomstenjaar 2018 en 2020

Basistarieven: resp. 29% + crisbijdrage - 25%  

Nieuw verlaagd tarief KMO : 20% + crisisbijdrage  - 20%

Een van de belangrijke voorwaarde : minimale bezoldiging €45.000 

Index AJ2018

KEW Dienstreizen in België : vanaf 1/9/2017 : € 16.73 (voorwaarden!) - KEW Km vanaf 01/07/2017 : 0.3460 *** Beroepskost : Km vergoeding wagen : 0.15  - Km vergoeding fiets 0.23 *** Revalorisatiecoëfficiënt 4.39 ***  index KI : 1.7491

 

 

Geen BTW-kwartaalvoorschotten meer?

BTW-plichtige kwartaalaangevers :  Vanaf 1 april 2017 moeten er geen BTW-voorschotten betaald worden; enkel het decembervoorschot zal door kwartaalaangevers betaald moeten worden. 

Kleine onderneming

25.000 eur omzet mag u per kalenderjaar realiseren om onder de BTW regeling Kleine onderneming te vallen.

Uren student

Als student mag je 475 uur werken waarbij de sociale bijdragen lager zijn dan die van een gewone werknemer.

               Overzicht

 
Aanslagvoet Venn.B. Aj.2017 Aj.2018 Aj.2019 Aj.2021
Normale aanslagvoet 33,99% 33,99% 29,58% 25%

 

 
Tarieven Aj. 2019 Aj 2021  
Nieuw BASISTARIEF 29,58% 25%
Nieuw VERLAAGD TARIEF voor KMO * 20,40% 20% *op de eerste € 100.000,00
  incl crisis gn crisis  
Max voordeel uit verlaagd tarief  
Aj.2019 + Aj.2020 9,18% op eerste € 100.000,00 € 9.180,00
Aj.2021 … 5,00% op eerste € 100.000,00 € 5.000,00

                                                                                      => Voorwaarden verlaagd tarief vanaf Aj.2019 

 

 
Verlaagd opklimmend tarief tem aanslagjaar 2018    
Schijven van belastbare winst       cumul
minder dan    € 25.000,00 24,25% 24,98%  
tussen  € 25.000,00 € 90.000,00 31,00% 31,93% ..+ € 6.245,00
tussen  € 90.000,00 € 322.500,00 34,50% 35,54% ..+ € 26.999,50
meer dan   € 322.500,00 33,00% 33,99% ..+ € 109.630,00
 
voorwaarden tem aj.2018 kmo vennootschap art. 215 W.I.B.
- minimumbezoldiging min. Één bedrijfsleider verlaagd tarief = € 36.000 
- dividend < 13% van gestort kapitaal begin belastbaar tijdperk, gestort (inbreng natura + contanten - niet: incorporatie reserves)
! Herkwalificatie interesten (marktrente + bedrag  lening) 
- aandelen die mts kapitaal vertegenwoordigen minstens de helft in bezit van natuurlijke personen
- geen financiële vennootschap (bezit aandelen waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50% van hetzij de gerevalor. waarde
van het gestort kapitaal, hetzij vh gestort kapitaal + belaste reserves en geboekte meerwaarden (einde bj))
- niet voor coördinatiecentra