Aanslagvoet Venn.B. Aj.2017 Aj.2018 Aj.2019 Aj.2021
Normale aanslagvoet 33,99% 33,99% 29,58% 25%

 

 
Tarieven Aj. 2019 Aj 2021  
Nieuw BASISTARIEF 29,58% 25%
Nieuw VERLAAGD TARIEF voor KMO * 20,40% 20% *op de eerste € 100.000,00
  incl crisis gn crisis  
Max voordeel uit verlaagd tarief  
Aj.2019 + Aj.2020 9,18% op eerste € 100.000,00 € 9.180,00
Aj.2021 … 5,00% op eerste € 100.000,00 € 5.000,00

                                                                                      => Voorwaarden verlaagd tarief vanaf Aj.2019 

 

 
Verlaagd opklimmend tarief tem aanslagjaar 2018    
Schijven van belastbare winst       cumul
minder dan    € 25.000,00 24,25% 24,98%  
tussen  € 25.000,00 € 90.000,00 31,00% 31,93% ..+ € 6.245,00
tussen  € 90.000,00 € 322.500,00 34,50% 35,54% ..+ € 26.999,50
meer dan   € 322.500,00 33,00% 33,99% ..+ € 109.630,00
 
voorwaarden tem aj.2018 kmo vennootschap art. 215 W.I.B.
- minimumbezoldiging min. Één bedrijfsleider verlaagd tarief = € 36.000 
- dividend < 13% van gestort kapitaal begin belastbaar tijdperk, gestort (inbreng natura + contanten - niet: incorporatie reserves)
! Herkwalificatie interesten (marktrente + bedrag  lening) 
- aandelen die mts kapitaal vertegenwoordigen minstens de helft in bezit van natuurlijke personen
- geen financiële vennootschap (bezit aandelen waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50% van hetzij de gerevalor. waarde
van het gestort kapitaal, hetzij vh gestort kapitaal + belaste reserves en geboekte meerwaarden (einde bj))
- niet voor coördinatiecentra