user_mobilelogo

Index AJ2019 - AJ2020

Van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 is het nieuwe bedrag van de km-vergoeding €0,3653 per kilometer.

KEW Dienstreizen in België : vanaf 1/10/2018 : € 17.06 / dag  (voorwaarden!) - KEW Km vanaf 01/07/2018 : € 0.3573 per km *** Beroepskost : Km vergoeding wagen : 0.15  - Km vergoeding fiets 0.23 *** Revalorisatiecoëfficiënt AJ 19 - 4.47 / AJ 20 - ?***  index KI : AJ 19: 1.7863 - AJ20 :1.8230

 

 

Zomerakkoord vennootschappen.

Verlaging vennootschapsbelasting in 2 fases - inkomstenjaar 2018 en 2020

Basistarieven: resp. 29% + crisbijdrage - 25%  

Nieuw verlaagd tarief KMO : 20% + crisisbijdrage  - 20%

Een van de belangrijke voorwaarde : minimale bezoldiging €45.000 

Index AJ2018

KEW Dienstreizen in België : vanaf 1/9/2017 : € 16.73 (voorwaarden!) - KEW Km vanaf 01/07/2017 : 0.3460 *** Beroepskost : Km vergoeding wagen : 0.15  - Km vergoeding fiets 0.23 *** Revalorisatiecoëfficiënt 4.39 ***  index KI : 1.7491

 

 

Geen BTW-kwartaalvoorschotten meer?

BTW-plichtige kwartaalaangevers :  Vanaf 1 april 2017 moeten er geen BTW-voorschotten betaald worden; enkel het decembervoorschot zal door kwartaalaangevers betaald moeten worden. 

Kleine onderneming

25.000 eur omzet mag u per kalenderjaar realiseren om onder de BTW regeling Kleine onderneming te vallen.

Uren student

Als student mag je 475 uur werken waarbij de sociale bijdragen lager zijn dan die van een gewone werknemer.

               Overzicht

Debetrente

2018 -  8.94% 

Creditrente

Per 31/03/2019 - 4.18750%

Per 31/12/2018 - 4.25000%

Per 30/09/2018 - 4.368333%

Per 30/06/2018 - 4.444167%

Per 31/03/2018 - 4.5175%

Per 31/12/2017 - 4.58%

 

Aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting: 

Aj 2016 - Aj 2017 - Aj 2018 - Aj 2019 

Personenwagens

aftrek% 

Dieselmotoren

CO2-uitstoot/km

Benzinemotoren 

CO2-uitstoot/km

120% (*) 0 gr 0 gr
100% <60 gram <60 gram
90% 61 - 105 gram 61 - 105 gram
80% 106 - 115 gram 106 - 125 gram 
75% 116 - 145 gram 126 - 155 gram 
70% 146 - 170 gram 156 - 180 gram 
60% 171 -195 gram 181 - 205 gram
50% > 195 gram of ongekend > 205 gram of ongekend

 

Aftrekbaarheid in de personenbelasting:

Vanaf aanslagjaar 2019 wordt het % van de aftrekbaarheid van de autokosten zoals in bovenstaande tabel voor de vennootschapsbelasting ook doorgetrokken in de personenbelasting!

Voorheen geldt 75% aftrekbaarheid.

Maar er geldt een overgangsmaatregel voor de personenwagens die aangekocht zijn vóór 01/01/2018 (*):

Hier telt steeds het meest voordelige % met een minimum van 75%.

(*) datum van ondertekening bestelbon of leasingcontract is bepalend!

 

De brandstofkost blijft 75% onveranderd tem aj 2020, zowel in PB als Venn.B. 

 

 

 

 
Fiscale indexen   Aanslagjaar  Aj.2020 Aj.2019 Aj.2018 Aj.2017
  Inkomstenjaar Ink.2019 Ink. 2018 Ink. 2017 Ink. 2016
Revalorisatie   4.47  4,39 4,31
Index KI 1.8230 1,7863 1,7491 1,7153
 
Debet rente RC BL         9,27%
Credit rente RC BL   NBB - kalenderjaar     4,58% 4,73%
Notionele intrestaftrek Gr. Ond.   0,746 0,237 1,131%
Notionele intrestaftrek Kl. Ond.   1,246 0,737 1,631%
      1/5 aangroei!  
niet meer overdraagbaar -   
korte of lange boekjaren : tarief prorata dagen/365 - 
notionele interestaftrek niet combineerbaar met éénmalige investeringsaftrek - 
 Voorafbetalingen   vennootschappen    
Verhoging onvoldoende VA   6,75% 2,25% 1,125%
Bonificaties  boekjr = kalenderjr : vóór 10/4   4,50% 3,00% 1,50%
    vóór 10/7   3,75% 2,50% 1,25%
    vóór 10/10   3,00% 2,00% 1,00%
    vóór 20/12   2,25% 1,50% 0,75%

 

 

 

 
Aanslagvoet Venn.B. Aj.2017 Aj.2018 Aj.2019 Aj.2021
Normale aanslagvoet 33,99% 33,99% 29,58% 25%

 

 
Tarieven Aj. 2019 Aj 2021  
Nieuw BASISTARIEF 29,58% 25%
Nieuw VERLAAGD TARIEF voor KMO * 20,40% 20% *op de eerste € 100.000,00
  incl crisis gn crisis  
Max voordeel uit verlaagd tarief  
Aj.2019 + Aj.2020 9,18% op eerste € 100.000,00 € 9.180,00
Aj.2021 … 5,00% op eerste € 100.000,00 € 5.000,00

                                                                                      => Voorwaarden verlaagd tarief vanaf Aj.2019 

 

 
Verlaagd opklimmend tarief tem aanslagjaar 2018    
Schijven van belastbare winst       cumul
minder dan    € 25.000,00 24,25% 24,98%  
tussen  € 25.000,00 € 90.000,00 31,00% 31,93% ..+ € 6.245,00
tussen  € 90.000,00 € 322.500,00 34,50% 35,54% ..+ € 26.999,50
meer dan   € 322.500,00 33,00% 33,99% ..+ € 109.630,00
 
voorwaarden tem aj.2018 kmo vennootschap art. 215 W.I.B.
- minimumbezoldiging min. Één bedrijfsleider verlaagd tarief = € 36.000 
- dividend < 13% van gestort kapitaal begin belastbaar tijdperk, gestort (inbreng natura + contanten - niet: incorporatie reserves)
! Herkwalificatie interesten (marktrente + bedrag  lening) 
- aandelen die mts kapitaal vertegenwoordigen minstens de helft in bezit van natuurlijke personen
- geen financiële vennootschap (bezit aandelen waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50% van hetzij de gerevalor. waarde
van het gestort kapitaal, hetzij vh gestort kapitaal + belaste reserves en geboekte meerwaarden (einde bj))
- niet voor coördinatiecentra

 

 

 

Start voorwaarden :

Aanslagjaar 2019 dat verbonden is aan een belastbaar  tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 01/01/2018

 

 
Tarieven Aj. 2019 Aj 2021  
Nieuw BASISTARIEF 29,58% 25%
Nieuw VERLAAGD TARIEF voor KMO * 20,40% 20% * op de eerste € 100.000,00
  incl 2% crisis 0% crisis  
Max voordeel uit verlaagd tarief  
Aj.2019 + Aj.2020 9,18% op eerste € 100.000,00 € 9.180,00
Aj.2021 … 5,00% op eerste € 100.000,00 € 5.000,00

 

Voorwaarden voor verlaagd tarief vanaf Aj 2019 op eerste 100.000 EUR winst:
 

 Aj.

2018 

Aj.

2019 

 
1. de vennootschap moet klein zijn (*) - extra vwd (art. 15, §§ 1‐6 W.Venn)
2. de vennootschap is géén financiële vennootschap x x (art. 215, 3e lid, 1° WIB92)
3. de vennootschap staat niet onder controle van één of meerdere andere  vennootschappen x x (art. 215, 3e lid, 2° WIB92)
4. de minimale bedrijfsleidersbezoldiging (**) 36000 45000 (art. 215, 3e lid, 4° WIB92)
5. de vennootschap is géén beleggingsvennootschap, vastgoed‐vennootschap of OFP x x (art. 215, 3e lid, 6° WIB92)
Winst mag niet meer bedragen dan 322 500 EUR  x geschrapt (art. 215, 2de lid WIB92)
Dividenduitkering is niet hoger dan 13% van het gestort kapitaal  x geschrapt (art. 215, 3e lid, 3° WIB92)
Verlaagd tarief bij voldoening van cumulatieve voorwaarden
(**) bezoldiging lager ? → dan moet de minimale bedrijfsleidersbezoldiging minstens gelijk zijn de  belastbare winst
 VAA communicatie Aj.2019 Aj.2018 Aj.2017
2018 2017 2016
bedrag / jaar bedrag / jaar bedrag / jaar
Pc of laptop  € 72,00 € 180,00 € 180,00
Internetabonnement € 60,00 € 60,00 € 60,00
  ongeacht vaste of mobiele aansluiting per toestel per toestel
ongeacht aantal toestellen gelinkt    
GSM € 36,00 werkelijke waarde werkelijke waarde
TABLET € 36,00 werkelijke waarde  
Vast of mobiel telefoon abonnement € 48,00 werkelijke waarde  
 
=> Afgeleiden
  vaste pc + internet € 132,00 € 240,00  
gsm + tel abo € 84,00 werkelijke waarde  
smartphone + tel abo + internet abo € 144,00 werkelijke waarde voor gsm en tel abo  + € 60 internet
  pc of laptop : € 6 / mnd - tablet of gsm : € 3 /mnd - vast of mobiel tel abo : € 4 - internet : € 5 /mnd

 

Forfaitaire bedragen :  Aanslagjaar - Inkomstenjaar Aj.2019 - 2018 Aj.2018 - 2017 Aj.2017 - 2016
Kosten eigen  aan de werkgever sinds 1/7/2017 sinds 1/7/2016
Km vergoeding per afgelegde km  € 0,3460 € 0,3460 € 0,3363
Vrijgestelde max. werkgeversbijdrage in woon-werkverpl. fiets € 0,23 € 0,23 € 0,22
Beroepskost fiets max 100 km enkele rit € 0,23 € 0,23 € 0,22
Dienstreis BE  
min 8 uur    € 16,73 € 19,60
> 5 u < 8 u incl 13de en 14de u     € 19,60
> 5 u < 8 u     € 3,90

 

Dienstreis Buitenland   21/11/2017 1/10/2017 1/04/2016
  tem … tem 21/11/2017 tem 30/09/2017
=< 30d  
Frankrijk € 95,00 € 85,00 € 95,00
Nederland  € 93,00 € 90,00 € 93,00
Luxemburg € 92,00 € 100,00 € 92,00
Verenigd Koninkrijk € 101,00 € 80,00 € 101,00
Italie € 95,00 € 80,00  
> 30d  
Duitsland € 56,00 € 54,00 € 56,00
Frankrijk € 57,00 € 51,00 € 57,00
Nederland  € 56,00 € 54,00 € 56,00
Luxemburg € 55,00 € 60,00 € 55,00
Verenigd Koninkrijk € 61,00 € 48,00 € 61,00
Italie € 57,00 € 48,00  

Inkomsten 

2018

 - Aanslagjaar

 

 2019

 

Inkomensschijf

Tarief

Op volle schijven

Per schijf

€ 0,00

tot

€ 12.990,00

25%

€ 3.247,50

€ 3.247,50

€ 12.990,00

tot

€ 22.290,00

40%

€ 6.967,50

€ 3.720,00

€ 22.290,00

tot

€ 39.660,00

45%

€ 14.784,00

€ 7.816,50

vanaf

 

€ 39.660,00

50%

 

 

 

Inkomsten  2017  - Aanslagjaar   2018  
Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf
€ 0,00 tot € 11.070,00 25% € 2.767,50 € 2.767,50
€ 11.070,00 tot € 12.720,00 30% € 3.262,50 € 495,00
€ 12.720,00 tot € 21.190,00 40% € 6.650,50 € 3.388,00
€ 21.190,00 tot € 38.830,00 45% € 14.588,50 € 7.938,00
vanaf   € 38.830,00 50%    

 

Inkomsten  2016  - Aanslagjaar   2017  
Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf
€ 0,00 tot € 10.860,00 25% € 2.715,00 € 2.715,00
€ 10.860,00 tot € 12.470,00 30% € 3.198,00 € 483,00
€ 12.470,00 tot € 20.780,00 40% € 6.522,00 € 3.324,00
€ 20.780,00 tot € 38.080,00 45% € 14.307,00 € 7.785,00
vanaf   € 38.080,00 50%    

 

 

 

 

 

Belastingvrije sommen - Aanslagjaar Aj.2019 Aj.2018 Aj.2017
Inkomstenjaar 2018 2017 2016
Belastingvrije som € 7.430,00 € 7.270,00 € 7.130,00
Verhoogde basissom € 7.730,00 € 7.570,00 € 7.420,00
 = > Inkomensgrens verhoogde basissom start afbouw € 45.750,00 € 27.030,00 € 26.510,00
eind afbouw € 46.050,00 € 27.330,00 € 26.800,00
 
Toeslagen kinderen  1 € 1.580,00 € 1.550,00 € 1.510,00
  2 € 4.060,00 € 3.980,00 € 3.900,00
  3 € 9.110,00 € 8.920,00 € 8.740,00
  4 € 14.730,00 € 14.420,00 € 14.140,00
Ouder, grootouder, broer, zus … € 3.160,00 € 3.090,00 € 3.030,00
Handicap belasitngplichtige toeslag € 1.580,00 € 1.550,00 € 1.520,00
Alleenstaande met kinderlast € 1.580,00 € 1.550,00 € 1.520,00
Toeslag kind <3j zonder kinderoppas € 590,00 € 580,00 € 570,00